Veber nepremičnine, Logatec, d.o.o.

Ustanovitev našega podjetja sega v daljno leto 1992, poslovanje z nepremičninami pa je postalo leta 1994 naša edina in glavna dejavnost. Smo podpisniki Kodeksa dobrih poslovnih običajev. Uradne ure so vsak delovni dan od 9. do 17. ure. Po dogovoru pa vam bomo na voljo tudi izven uradnega delovnega časa.
Strokovno posredujemo pri prodaji, oddaji, nakupu, najemu in menjavi vseh vrst nepremičnin.
Za zagotavljanje kvalitetnih storitev sodelujemo z notarji, sodnimi cenilci in odvetniki.
Sestavljamo pogodbe.
Pripravljamo predlog za vpis v zemljiško knjigo.
Provizijo zaračunavamo samo v primeru, če pride do sklenitve posla.
Večino spremljajočih storitev za svoje stranke opravimo brezplačno oz. so vštete v osnovno provizijo:

  •     preverjanje dejanskega stanja nepremičnine,
  •     preverjanje pravnega stanja lastništva nepremičnine in morebitnih pravic tretjih oseb (hipoteke..),
  •     izdelava napovedi za odmero davka na promet nepremičnine,
  •     vodenje postopka pri prepisu nepremičnine in overitve podpisov pri notarju.

Imamo pridobljeno licenco za opravljanje poslov nepremičninskega posrednika, ki jo izdaja RS Ministrstvo za okolje in prostor.
Smo podpisniki Kodeksa dobrih poslovnih običajev pri poslovanju z nepremičninami.

Podatki

Sedež firme: Jačka 24, 1370 LOGATEC
Transakcijski račun: 05100-8010060347
Sodišče / vložek: 1/18636/00 Ljubljana
Matična številka: 5642922
Davčna številka: 73356131
Osnovni kapital: 9.552,00 EUR
Šifra dejavnosti: 70.310
PE nepremičnine: Stara cesta 10, 1370 Logatec